PepijnOomen.nl

Wie is Pepijn

Pepijn OomenIk ben Pepijn Oomen, 35 jaar jong en toch al sinds de vorige eeuw lid van GroenLinks. Ik ben geboren in Nijmegen en heb er tot mijn achtste gewoond. Dat beviel zo goed dat ik eenmaal in mijn studietijd (geschiedenis) direct weer terug ging naar de oudste stad van Nederland! Tijdens mijn studie raakte ik steeds meer betrokken bij de politiek. Als voorzitter van de Universitaire Studentenraad merkte ik dat heel veel verbeteringen in de stad (zoals meer huisvesting voor studenten, starters en jongeren en betere fietsvoorzieningen) niet door de universiteit geregeld konden worden, maar door het gemeentebestuur. Daarom meldde ik me in 2002 aan voor het fractievolgerschap van GroenLinks Nijmegen. Sindsdien hebben we veel verbeterd in de stad, maar er kan nog steeds nog meer verbeteren. Zie verder mijn standpunten.

De afgelopen vier jaar zat ik al naar ieders tevredenheid in de Nijmeegse gemeenteraad. Dat doe ik met veel enthousiasme, kennis en kunde: in de Nijmeegse raad ben ik inmiddels de autoriteit op het gebied van de fiets en het OV. Vooral over dat laatste is veel media-aandacht geweest vanwege het kortingskaartje in de bus. Belangrijker dan de media-aandacht zijn de zaken die dankzij mij zijn gerealiseerd, zoals de goede ijsvrije fietspaden in de winter, bussen die op biogas rijden en een groenere en veiligere inrichting van wijken. Ik ben een verbinder: het lukt me goed om coalities te smeden met Nijmegenaren en andere partijen om onze groene en linkse idealen te verwezenlijken. Binnen de fractie ben ik het geheugen en ik ben mijn medefractieleden tot grote steun met het schrijven van persberichten, artikelen, moties enzovoorts. Daar wil ik graag mee doorgaan, en ik heb ook nog grote plannen met Nijmegen: alle ruimte voor de fiets, nog meer groen en frisse lucht in onze mooie stad, van en voor iedereen! Wil je dit ook, kies Pepijn!

Powered by WordPress | Design: van Lamoen