PepijnOomen.nl

Steunbetuigingen

Deze mensen steunen mijn kandidatuur van harte!


“Pepijn is de diesel van de fractie. Betrouwbaar ronkend. En gelukkig niet vervuilend, maar verfrissend. Pepijn heeft pit en gevoel voor humor. Hij weet de media goed te bespelen. Hij is vertrouwd met alle groene onderwerpen, waaronder ruimtelijke ordening en mobiliteit. De fractie kan niet zonder historisch geheugen. Ik kies daarom voor Pepijn.”

Noël Vergunst
Fractievoorzitter GroenLinks Nijmegen 2008-2013 en medekandidaat


“Pepijn is als raadslid voor mij een goede vertegenwoordiger die luistert naar de mening van de mensen uit de stad. Als hij het niet eens is met die mening probeert hij je op een goede manier te overtuigen dat je mening op dat moment niet de juiste is. Als hij het wel met je eens is dan maakt hij zich tijdens de raadsvergadering  hard voor de zaak. Zo is hij ook de persoon die de verkeersproblemen op de Groenestraat serieus neemt en serieus meekijkt naar de gevaren voor de fietser en voetganger.
Pepijn is een vertegenwoordiger voor GroenLinks in woord en daad; zo zet hij zich in voor groen in de stad en maakte zich via een motie sterk voor verblijfsgroen op het Smitdraadterrein. Ik hoop voor mezelf en de stad dat Pepijn na de verkiezingen weer een plaats in de Gemeenteraad heeft zodat hij zich weer op zijn manier kan inzetten voor de leefbaarheid van de stad Nijmegen.”

Jeanne Berendrecht
bewoonster Wezenlaan
betrokken bij het wel en wee in de stad en vooral in de wijk Hazenkamp


“Pepijn ken ik vooral uit de samenwerking binnen de stadsregio. Daar heb ik hem leren kennen als een creatieve politicus, altijd op zoek naar mogelijkheden om coalities te sluiten. Met zijn vaardigheden bereikt hij regelmatig dat er duurzame en/ of sociale besluiten binnen bereik komen. Daarnaast is hij een aangenaam mens die goed overweg kan met politici van allerlei kleur.”

Barth van Eeten
GroenLinks-wethouder Lingewaard


“Pepijn is nu vier jaar Raadslid in Nijmegen na een lange periode als fractievolger en ik heb zijn naam met regelmaat voorbij zien komen in de krant. Dat is meestal een heel goed teken, en ik had ook niet anders verwacht. Hij nam het op voor fiets en OV en voor erfgoed en behoud van gebouwen, voor milieu en leefbaarheid en dat allemaal op bescheiden wijze, maar hardnekkig. Pepijn staat echt tussen de mensen en luistert goed naar hun ideeën en wensen. Ik vind hem een echte volksvertegenwoordiger. Hij vertaalt vervolgens heel goed naar de politiek en hij houdt vol tot er resultaat is. Hij is een bindende factor, tussen bewoners en politiek en bestuur, maar ook intern in de fractie. Door zijn lange jaren in de plaatselijke politiek, is hij zeer ervaren en voor de continuiteit een onmisbare aanwinst in de fractie ook in de komende vier jaren. Ik zou denken dat Pepijn op een verkiesbare plaats alleen maar win- win oplevert, voor de fractie en voor de stad. Ik zou er blij mee zijn als hij nog vier jaar door kan gaan.”

Mieke Welschen
Raadslid 1998-2006, fractielid GroenLinks Gelderland


“Ik pleit voor Pepijn omdat ik hem als portefeuillehouder Openbaar Vervoer in onze Stadsregio Arnhem Nijmegen ervaar als een gedreven ‘strijder’ voor goed en toegankelijk openbaar vervoer in de stad Nijmegen en in de Regio. Hij heeft ervaring en een scherp politiek inzicht. Ik zie hem graag terug keren in de politieke arena.”

Kees Luesink
GroenLinks-burgemeester Doesburg
Portefeuillehouder OV Stadsregio Arnhem-Nijmegen


“Afgelopen jaren heb ik als hoofdredacteur van Rode Pepertjes (tot augustus 2013) en de Groene Peperclip (tot heden) geweldig kunnen samenwerken met Pepijn. Hij zorgt elke keer weer stipt voor de aanlevering van de artikelen van de fractie. Ik kreeg heldere uitleg over de GroenLinks website, zodat ik daarop  vanuit het bestuur artikelen kon plaatsen en ik kan steeds terecht met alle technische vragen, hij reageert altijd snel. Ook kan ik hem altijd vragen, als er iemand uitvalt, om over een onderwerp een artikel in te leveren. Dat doet hij op korte termijn. Kortom voor mij is Pepijn een geweldige maat in het GroenLinkse gebeuren. Daarnaast vind ik hem in de fractievergaderingen een prettig humoristisch rustpunt, terwijl hij toch steeds weer met onderwerpen rond zijn thema’s (o.a.Mobiliteit) in de schijnwerpers weet te komen en punten weet binnen te halen. Bovendien zijn de werkgroepen waar hij inzit springlevend mede omdat hij heel goed met ze samenwerkt. Dus… ik vind de rol van Pepijn heel belangrijk en ga op hem stemmen!”

Mariët Mensink
Bestuurslid GroenLinks Nijmegen, hoofdredacteur Peperclip


“Als bewoner van de wijk Hazenkamp probeer ik mij in te zetten om de leefbaarheid in en nabij de wijk Hazenkamp te bevorderen. Dit betreft oa. zaken als veiligheid en behoud van openbaar groen. Hiervoor is steun van de Nijmeegse politiek onmisbaar. Pepijn Oomen is een politicus die luistert naar en klaarstaat voor wijkbewoners. Ook is hij bereid is om mee te denken. Hij maakt zich sterk om van de Hazenkamp een mooie wijk te maken. Dit sluit op wijkniveau prima aan op het concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks Nijmegen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 (“We maken een mooie stad”). Daarom zou ik Pepijn graag na 19 maart terugzien als gemeenteraadslid voor GroenLinks, zodat hij zijn goede werk voor Nijmegen en de wijk Hazenkamp in het bijzonder kan voortzetten!”

René Pulles
Bewoner Hazenkamp“Toen een goede vriend en ik ons enkele jaren geleden besloten te verdiepen in gemeentepolitiek was Pepijn de eerste die we benaderden. En natuurlijk stond hij meteen voor ons klaar. Zo is Pepijn: kundig, precies op de inhoud, maar ook behulpzaam en benaderbaar. Vier onmisbare eigenschappen in de lokale politiek. Bovendien heeft een fractie een ‘geheugen’ nodig. Ook daarom hoort Pepijn de komende periode in de gemeenteraad!”

Lisa Westerveld
medekandidaat


“Met plezier en overtuiging ondersteun ik de kandidatuur van Pepijn Oomen voor gemeenteraadslid van GroenLinks. Pepijn is een intelligente man met hart voor de stad en oog voor de menselijke maat en dat alles met subtiele humor gebracht! Ik ken Pepijn al geruime tijd als GroenLinkser en medebestuurslid van de lokale afdeling van de Fietsersbond. Zijn inzet voor een beter fietsbeleid en betere fietsinfrastructuur heeft Nijmegen als fietsstad veel goeds gebracht, waar ook heel veel automobilisten van profiteren, ook al weten zij dat vaak (nog) niet. Met Pepijn aan de knoppen heb ik alle vertrouwen in een positieve en duurzame, economische en sociale, ontwikkeling van Nijmegen.”

Jos Sluijsmans
fietsondernemer en fietspromotor


“Ik ervaar Pepijn als een hele fijne collega met het vermogen goed te kunnen luisteren naar anderen. Ambitieus als het gaat om de fiets, het openbaar vervoer en milieu. Verbindend, gedreven en creatief in het zoeken naar oplossingen. Kortom: een goed, prettig en waardevol Raadslid voor GroenLinks!”

April Ranshuijsen
Fractielid en medekandidaat


“Ik heb Pepijn Oomen leren kennen als een politicus met inzicht.Hij verdient erkenning en prominente plek!”

Qader Shafiq
Nijmeegse ambassadeur van de Vrede“Ik heb Pepijn leren kennen als een buitengewoon kundig raadslid. Met niet aflatende energie en open vizier heeft hij zich met tal van onderwerpen op het terrein van de mobiliteit bezig gehouden. Hij is groen tot in zijn tenen, altijd scherp en oplossingsgericht en heeft verstand van zaken. Pepijn behoort hierom hoog op de lijst.”

Thijs “thijsbro” van den Broek
Voorzitter werkgroep mobiliteit


“In de tijd dat ik bestuurslid van GroenLinks Nijmegen was leerde ik Pepijn kennen als een erg betrokken en goed benaderbaar raadslid. Momenteel werk ik als lid van de ondernemingsraad van de Radboud Universiteit ook veel samen met Pepijn. Zijn professionaliteit en toegankelijkheid zijn van grote waarde voor de medezeggenschap van de Nijmeegse Universiteit. Iemand met die kwaliteiten, en bovendien zijn politieke track-record, hoort ook hoog op de kieslijst van GroenLinks Nijmegen.”

Joep Bos-Coenraad
Bestuurslid GroenLinks Nijmegen 2007-2009, lid OR Radboud Universiteit


“Tida! Tida!”
Melle Oomen
Zoon

Powered by WordPress | Design: van Lamoen