PepijnOomen.nl

Curriculum vitae

Naam Oomen
Voornamen Pepijn Rudolf
Roepnaam Pepijn
Geboortedatum 06-01-1978
Geboorteplaats Nijmegen
Nationaliteit Nederlandse

 


Opleiding

1996 VWO, Boschveldcollege te Venray
2006 Bachelor geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen

 


Ervaring

Werkervaring

1997-1998 Student-assistent in dienst van de vakgroep geschiedenis (parttime)
2000-2005 Baliemedewerker bij het Multi Media Studiecentrum van de Faculteit der Letteren, KU Nijmegen (op oproepbasis)
2001 Student-assistent bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, KU Nijmegen (fulltime)
2002-2003 Lid van het Innovatief Onderzoeksbureau van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
2004-2005 Fractieassistent Groenlinks Nijmegen (vervanging ivm ziekte)
2005-2006 Beleidsmedewerker Dienst Studentenzaken, RU Nijmegen (0,6 fte.)
2006-heden Adjunct ambtelijk secretaris (griffier) van de centrale medezeggenschap, RU Nijmegen. (0,7 fte.)
2010-heden gemeenteraadslid Nijmegen GroenLinks

Nevenactiviteiten

1997-2005 (Eind)redacteur Ex Tempore. Verleden Tijdschrift, tijdschrift van de afdeling Geschiedenis van de RU Nijmegen.
1998-1999 Lid van de Opleidingscommissie Geschiedenis, KUN.
1999-2000 Studentassessor bij de Faculteit der Letteren, KUN.
2000-2001 Studentadviseur in het Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (VSNU).
2000-2002 Lid en voorzitter van de Universitaire Studentenraad (USR) / Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV).
2001-2002 Lid van de Studenten Advies Commissie (SAC) van de VSNU
2002-heden Lid van de uitgebreide gemeenteraadsfractie voor Groenlinks Nijmegen
2003-2010 Bestuurslid van het Stedelijk 4 & 5 mei comité Nijmegen
2005-heden Bestuurslid Fietsersbond afdeling Nijmegen
2008-2012 Lid Partijraad GroenLinks
2009-heden Secretaris bestuur Stg Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon
2010-heden Lid en voorzitter van de Nijmeegse delegatie in de Stadsregioraad
2011-heden Lid agendacommissie gemeenteraad Nijmegen
Powered by WordPress | Design: van Lamoen