PepijnOomen.nl

Groen in de stad

Nijmegen: Kronenburgerpark, de Goffert, het Valkhofpark, Park West, de Ooijpolder, de Berendonck, de Driehuizen, Park Waaijenstein… Nijmegen is omringd en doorsneden met prachtige stukken groen. Maar daar mag het niet bij blijven! Er zijn stukken Nijmegen waar maar bitter weinig groen te vinden is; daarom heeft GroenLinks er ook voor gezorgd dat er vanaf deze collegeperiode een “Groennorm” gehanteerd wordt: elke Nijmegenaar moet maximaal 300 meter weg zitten van een goed stuk hoogwaardig groen. Die norm betekent dat er in de komende jaar met name in Nijmegen-west nog wat groen gecreĆ«erd dient te worden! In de afgelopen jaren hebben we Heumensoord verkocht aan Vitens (waarbij het bos geheel en al toegankelijk blijft voor de bezoeker). Van deze opbrengst is en wordt gelukkig veel extra groen gecreĆ«erd.

En dat is heel belangrijk, want een stuk groen in de nabijheid is goed voor de mens. Het helpt onthaasten, ontspannen en het verbetert de directe omgeving zienderogen.

Wat heb ik gedaan?

  • Samen met de Werkgroep Groen heb ik een initiatiefvoorstel “Groene Kansen” gemaakt, waarin we samen met allerlei Nijmegenaren groene stukken en nog-niet groene stukken in de stad hebben benoemd, die groen moeten worden of moeten blijven (zie voor de nominaties het GroeneKansen-boekje);
  • Op diverse plekken bij bestemmingsplannen het groen behouden: in Dukenburg i.h.k.v. het actieplan “Hart voor Dukenburg” bijvoorbeeld het Uilenbosje en het Grand Canal; in Grootstal het plantsoen, op de Groenestraat Het Veldje, et cetera.

Wat wil ik nog doen?

  • De groennorm kan nog wat strenger: hoe hoogwaardig is het groen in de buurt? Er wordt een nieuwe norm toegepast waardoor 50 km-wegen als een fysieke grens worden gehanteerd. Dankzij die norm zien we dat een aantal buurten (de rozenbuurt, de muntbuurt, de kolpingbuurt) nog echt te grijs zijn. Hier moet echt mooi groen komen.
  • Elk bestemmingsplan blijf ik op zijn groene merites beoordelen: soms is het niet verkeerd om nog te voorzien in inbreiding (Nijmegen is immers een stad die tot 2040 nog zal blijven groeien), maar de groennorm is de leidraad. Denk aan het bestemmingsplan dat eraan komt over de nieuwe Albert Heijn op de Groenestraat: ook dat moet voorzien in voldoende groen.
Powered by WordPress | Design: van Lamoen