PepijnOomen.nl

Verkeer

In de afgelopen jaren heb ik veel en vaak het woord mogen voeren over verkeer. Mijn uitgangspunt daarbij is altijd geweest: GroenLinks er niet om “autootje te pesten”, maar om een reëel alternatief aan de automobilist te bieden. Slechts 25 procent van de automobilisten is te verknocht aan zijn heilige koe om er uit te durven stappen; de rest kunnen we met goede alternatieven faciliteren. Dat is de enige manier om het verschijnsel “file” uit te roeien.

De fiets

Volgens de meest recente monitoring is het fietsverkeer in Nijmegen fors omhoog gegaan. Dit is te danken aan de sterk verbeterde fietsinfrastructuur (snelfietsroutes, vrijliggende fietspaden) en een forse verhoging van het aantal fietsparkeerplaatsen (en het aanbieden van gratis stallingen in de stad). Maar dit kan nog wel een stukje beter!

a. Wat heb ik allemaal gedaan?

 • Samen met de fietsersbond heb ik me hard gemaakt voor de snelfietsroutes Nijmegen-Arnhem, Nijmegen-Beuningen, Nijmegen-Cuijk, etc.
 • In de raad heb ik ervoor gezorgd dat er een ongelijkvloerse verbinding wordt gehandhaafd aan het einde van de Snelbinder-fietsbrug, waar tot voor kort de “Lentse Lus” lag, op die plek komt een fietstunnel en op diverse andere plekken in het noorden zijn fietstunnels gebouwd;
 • De bestemmingsplannen van de nieuwe wijken in Nijmegen-noord heb ik stuk voor stuk geamendeerd om daar vrijliggende fietspaden te realiseren aan de 50 km-wegen;
 • Ik ben heel alert geweest en heb veel vragen gesteld over verkeersonveilige situaties (d’Almarasweg, rotondes, snelfietsroute Beuningen etc.);
 • Er zijn in de afgelopen jaren heel veel fietsenstallingen in de stad gecreëerd en er komen er heel binnenkort nog meer (ruim 1000 onder Plein 1944, ruim 4000 onder Doornroosje bij het station);
 • Dankzij een meldpunt dat ik heb opgezet en aanhoudende vragen is er een goede gladheidsbestrijding gekomen voor fietsers.

b. Wat wil ik nog allemaal doen?

 • Voortaan moet in elk nieuwbouwproject voorzien worden in voldoende inpandige fietsenstallingen. Het is veel fijner om je fiets binnen te kunnen zetten;
 • De snelfietsroute Arnhem-Nijmegen wordt snel gerealiseerd alsook de snelfietsroutes naar Beuningen;
 • Er worden nog meer snelfietsroutes aangelegd: een route naar Kleef en een route naar Cuijk. De snelfietsroute naar Wijchen wordt verder doorgetrokken naar Oss;
 • De fiets krijgt veel meer het primaat in de stad. En daar waar dat echt niet gaat (vanwege doorstromingsproblemen en autofiles) worden meer ongelijkvloerse kruisingen gecreëerd.

Openbaar Vervoer

De tram in Nijmegen: het klinkt als science fiction voor een stad met bescheiden omvang; maar diverse Franse steden die kleiner zijn dan Nijmegen hebben laten zien dat het kan werken. Het bustraject Nijmegen CS – Heyendaal is nu al zo overvol, dat er op die route alleen maar een tram kan rijden. Vooral dit traject (Heyendaal – Nijmegen CS – binnenstad – Lent) moet voortvarend worden aangepakt. Daarbij moeten we de bussen niet uit het oog verliezen; elke wijk moet bereikbaar blijven!

a. Wat heb ik allemaal gedaan?

 • Met de afschaffing van de strippenkaart werd ook het goedkope en gemakkelijke retourkaartje ‘het KANkaartje’ afgeschaft. Ik heb met veel gelobby en publiciteit in stadsregionaal verband ervoor gezorgd dat er toch – naast een kortingsvariant op de OV-chipkaart – een papieren kortingskaartje is ingevoerd: het zogenaamde Shopkaartje. (Voorstellen van mijn collega-stadsregioraadsleden om dit kaartje het Oomenkaartje te laten heten, heb ik niet ondersteund…);
 • Alle bussen in de stadsregio zijn gaan rijden op biogas: gas dat wordt opgewekt uit GFT. Bussen zijn daardoor nog veel energiezuiniger geworden, hebben minder uitstoot en zijn stiller;
 • Bovendien heb ik de busconcessie met Hermes zo vorm gegeven, dat de bussen in de komende jaren nog zuiniger gaan rijden;
 • Reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleef staat hoog op de bestuurlijke agenda;
 • Er zijn goede trajectbesluiten genomen om de tram mogelijk te houden (helaas is men er in Den Haag nog niet helemaal klaar voor).

b. Wat wil ik nog allemaal doen?

 • Goedkoop OV voor 65+ blijft gehandhaafd en er wordt gratis OV voor minima ingevoerd;
 • Er komt snel een Westingang bij Nijmegen CS;
 • De tram komt er.

Auto’s

 • Het autodelen (“Greenwheels”) moet aantrekkelijker worden gemaakt, zodat het echt een serieus alternatief is voor iedereen die niet dagelijks zijn auto nodig heeft;
 • Parkeren gebeurt zoveel mogelijk aan de randen van de stad. Er worden naast de Waalsprinter ook een Maassprinter en een Brabantsprinter aangelegd: grote hoogwaardige parkeergarages van waaruit automobilisten met gratis, goed en snel openbaar vervoer tot in het hartje van de stad kunnen komen;
 • Met de huidige parkeerplekken moet creatiever worden omgesprongen: zo kunnen de parkeerplekken van de Radboud Universiteit en van het ROC in de weekenden worden aangewend om binnenstadbezoekers op te vangen;
 • Parkeren in de stad wordt goedkoper voor schonere auto’s;
 • Met de parkeergarages die nabij het centrum worden gebouwd kunnen weer parkeerplekken op straat verdwijnen. Dan blijft er meer ruimte over voor fietsparkeren, maar ook voor bomen en waterpartijen. Zo wordt de Nijmeegse binnenstad steeds mooier – en koeler.
Powered by WordPress | Design: van Lamoen