PepijnOomen.nl

Standpunten

Met GroenLinks en de huidige coalitie is Nijmegen op de goede weg. We stijgen nog steeds op elk facet van de stadsmonitor en in weerwil van de (inter)nationale ontwikkelingen is er nog een aardige woningbouwontwikkeling in de Waalsprong. De zorgen die er zijn over de afschrijving van bouwgrond in combinatie met de talloze bezuinigingen die ons door het rechtse beleid van Den Haag gaan treffen deel ik – maar Nijmegen staat hier niet alleen in en staat er sterker voor dan talloze andere gemeenten. Het goede functioneren van het Nijmeegse stadsbestuur straalt op GroenLinks af. We hebben ons deze raadsperiode opgesteld als een loyale bondgenoot in de coalitie en dankzij persoonlijke contacten denk ik dat we zelfs bij een verlies een goede rol zouden kunnen spelen binnen een volgende coalitie.

Maar het kan vast beter, toch?

Jawel, natuurlijk zijn er zaken die beter kunnen. GroenLinks is op “rood” minder zichtbaar dan op “groen”. Dat is soms moeilijk te voorkomen in een coalitie waarin een zich goed profilerende wethouder van een andere partij veel “rode” portefeuilles heeft, met daarenboven een partij die zich eenzijdig socialistisch uitspreekt aan de linkerzijlijn. Toch kunnen wij ons hierop nog beter profileren, vooral op de punten waar “rood” en “groen” elkaar raken, zoals in de sociale huurwoningmarkt (energiezuinig wonen) en op mobiliteit (goedkoop OV voor minima). Vooral op “groen” kunnen we ons evenwel blijvend profileren, omdat veel partijen juist op dit gebied de neiging hebben niet het woord bij de daad te voegen. In de afgelopen jaren hebben we steeds het klimaatbeleid moeten redden van de bezuinigingswoede van elke andere partij: zodra er geen geld is, zien zij klimaatbeleid als een luxe product. Daar zit echt onze uniciteit en dat is de reden dat we moeten blijven streven naar een groen college. Dus investeren in klimaatbeleid van de stad, bedrijven, burgers: stimulering van energiezuinige woningen en bedrijven (minimaal opplussen naar categorie B), zonnecellen op de daken en windmolens langs de A15 en A73; verdere toepassing van onze groennorm (alle huishoudens zitten maximaal 300 meter van kwaliteitsgroen); het aanleggen van meer fietsklemmen bij het station en in de stad, het bouwen van extra fietstunnels en –bruggen in Nijmegen-noord en het (verder) aanleggen van de snelfietsroute Nijmegen-Arnhem en Nijmegen-Cuijk; het doortrekken van de spoorlijn Nijmegen-Kleve, het aanleggen van de tram tussen Nijmegen Heyendaal en de stad; het realiseren van transferia in Nijmegen west & zuid en het uitbouwen van het transferium in Lent.

Lees hiernaast mijn successen en mijn ambities op de drie thema’s die mij het meest aan het hart gaan: Verkeer, Wonen & Wijken en Groen in de stad.

Powered by WordPress | Design: van Lamoen