PepijnOomen.nl

Portefeuilles

Op 22 april ben ik door de fractie gekozen als penningmeester van de fractie en coach. Gisteren hebben we ook de portefeuilles verdeeld: de komende jaren zal ik me bezig (blijven) houden met mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbare ruimte en burger & bestuur. Daarnaast ga ik graag door als lid van de agendacommissie van de raad (ik wil me graag bezig houden met de langetermijnplanning van de Nijmeegse gemeenteraad) en als vertegenwoordiger van de raad in de (stads)regio.

Powered by WordPress | Design: van Lamoen