PepijnOomen.nl

Herkozen!

Nijmegen heeft gekozen voor continuering van ons GroenLinkse beleid! Met acht zetels hebben we evenveel zetels als bij de vorige verkiezingen, tegen de landelijke trend in. Ik ben herkozen en ga graag door in de raad, voor onze mooie groene stad. Nijmeegse kiezer, hartelijk dank!

Powered by WordPress | Design: van Lamoen