PepijnOomen.nl

Pepijn Oomen

Welkom op mijn website.

Ik ben Pepijn Oomen, 36 jaar jong en toch al sinds de vorige eeuw lid van GroenLinks. De afgelopen vier jaar zat ik al naar ieders tevredenheid in de Nijmeegse gemeenteraad. Dat doe ik met veel enthousiasme, kennis en kunde: in de Nijmeegse raad ben ik inmiddels de autoriteit op het gebied van de fiets en het OV. Vooral over dat laatste is veel media-aandacht geweest vanwege het kortingskaartje in de bus. Belangrijker dan de media-aandacht zijn de zaken die dankzij mij zijn gerealiseerd, zoals de goede ijsvrije fietspaden in de winter, bussen die op biogas rijden en een groenere en veiligere inrichting van wijken. Ik ben een verbinder: het lukt me goed om coalities te smeden met Nijmegenaren en andere partijen om onze groene en linkse idealen te verwezenlijken. Binnen de fractie ben ik het geheugen en ik ben mijn medefractieleden tot grote steun met het schrijven van persberichten, artikelen, moties enzovoorts. Daarnaast heb ik nog grote plannen met Nijmegen: alle ruimte voor de fiets, nog meer groen en frisse lucht in onze mooie stad, van en voor iedereen!

Powered by WordPress | Design: van Lamoen